my cats are not pets, they're my family

image-220432-0_43ed4_be6a04fc_L.gif


image-328435-3,5_y_TM-16790.jpg
04.10.2015
Black Tortie Spotted

gewicht: 4 jaar/6700 gr

testen van Tourmaline:
HCM-echo, PKD-echo, FIV/FeLV: Negatief

PL: beide goed,
DNA 100% N/N:
HCM 1 & 3, PKD, SMA, PK-def, GSD IV, RDAC-PRA/RDY-PRA,
Heup Dysplasie (HD) - foto van de heupen = Excellent,
FcoV, Giardia - Negatief


image-271321-0_78d9b_87332576_orig.gif
AnversCoon Snow Queen
image-328436-4yFL-6512b.jpg
07.02.2020
Black Tortie Smoke

geboortegewicht: 162 gr

testen van Snow Queen:
FIV/FeLV: Negatief

PL: beide goed,
DNA 100% N/N:
HCM 1 & 3, PKD, SMA, PK-def, GSD IV, RDAC-PRA/RDY-PRA,
FcoV, Giardia - Negatief


image-271321-0_78d9b_87332576_orig.gif
AnversCoon Marie-Curie 
https://anverscoon.be/marie-curie
image-401392-marieCurie_8m-e4da3.jpg?1593881261846
16.10.2019
Black Tabby Ticked


testen van Marie-Curie:
FIV/FeLV: Negatief

PL: beide goed,
DNA 100% N/N:
HCM 1 & 3, PKD, SMA, PK-def, GSD IV, RDAC-PRA/RDY-PRA,
FcoV, Giardia - Negatief


image-271321-0_78d9b_87332576_orig.gif
image-134585-110.gif
image-306442-benedn-c20ad.jpg